Xe khách Hà Nội đi Quảng Bình tại VBUS.VN

Hà Nội

507 Km
Thời gian: 8 tiếng 30 phút

Quảng Bình

Khoảng cách giữa Hà NộiQuảng Bình507 Km, có 8 nhà xe hoạt động trên tuyến đường này và hàng ngày có khoảng 22 chuyến xuất bến. Trung bình, để đi từ Hà Nội đến Quảng Bình, thời gian di chuyển nhanh nhất là 8 tiếng 30 phút, chậm nhất là 14 tiếng tuỳ vào từng hãng xe và loại xe. Chuyến sớm nhất xuất phát vào lúc 17:00, chuyến muộn nhất rời bến lúc 23:00. Giá vé chuyến Hà Nội - Quảng Bình dao động trong khoảng 220.000 đ đến 340.000 đ.

Lịch khởi hành xe khách từ Hà Nội đi Quảng Bình

Nhà Xe Khởi hành lúc Đến Lúc Thời gian Giá Đánh Giá
http://static.vbus.vn/partner-logo/default.png Dòng Hiền
Giường nằm 44 chỗ
18:00 05:00 11 tiếng 230.000 đ
Chọn Ngày
http://static.vbus.vn/partner-logo/default.png Dòng Hiền
Giường nằm 44 chỗ
18:30 05:30 11 tiếng 230.000 đ
Chọn Ngày
http://3.bp.blogspot.com/-ygM5Qf3kFT4/UBEf9ddKs2I/AAAAAAAABew/5ON46dnpw4I/s200/logoHL.jpg Hoàng Long
Giường nằm 40 chỗ
17:00 13:34 11 tiếng 270.000 đ
Chọn Ngày
http://3.bp.blogspot.com/-ygM5Qf3kFT4/UBEf9ddKs2I/AAAAAAAABew/5ON46dnpw4I/s200/logoHL.jpg Hoàng Long
Giường nằm 40 chỗ
06:00 18:00 12 tiếng 270.000 đ
Chọn Ngày
http://3.bp.blogspot.com/-ygM5Qf3kFT4/UBEf9ddKs2I/AAAAAAAABew/5ON46dnpw4I/s200/logoHL.jpg Hoàng Long
Giường nằm 40 chỗ
07:00 19:00 12 tiếng 270.000 đ
Chọn Ngày
http://3.bp.blogspot.com/-ygM5Qf3kFT4/UBEf9ddKs2I/AAAAAAAABew/5ON46dnpw4I/s200/logoHL.jpg Hoàng Long
Giường nằm 40 chỗ
11:00 23:00 12 tiếng 270.000 đ
Chọn Ngày
http://3.bp.blogspot.com/-ygM5Qf3kFT4/UBEf9ddKs2I/AAAAAAAABew/5ON46dnpw4I/s200/logoHL.jpg Hoàng Long
Giường nằm 40 chỗ
13:00 01:00 12 tiếng 270.000 đ
Chọn Ngày
http://3.bp.blogspot.com/-ygM5Qf3kFT4/UBEf9ddKs2I/AAAAAAAABew/5ON46dnpw4I/s200/logoHL.jpg Hoàng Long
Giường nằm 40 chỗ
15:00 03:00 12 tiếng 270.000 đ
Chọn Ngày
http://3.bp.blogspot.com/-ygM5Qf3kFT4/UBEf9ddKs2I/AAAAAAAABew/5ON46dnpw4I/s200/logoHL.jpg Hoàng Long
Giường nằm 40 chỗ
17:00 07:02 11.3 tiếng 270.000 đ
Chọn Ngày
http://3.bp.blogspot.com/-ygM5Qf3kFT4/UBEf9ddKs2I/AAAAAAAABew/5ON46dnpw4I/s200/logoHL.jpg Hoàng Long
Giường nằm 40 chỗ
17:00 07:30 10.5 tiếng 270.000 đ
Chọn Ngày
http://3.bp.blogspot.com/-ygM5Qf3kFT4/UBEf9ddKs2I/AAAAAAAABew/5ON46dnpw4I/s200/logoHL.jpg Hoàng Long
Giường nằm 40 chỗ
23:00 11:00 12 tiếng 270.000 đ
Chọn Ngày
http://www.hunglongtravel.com.vn/upload/skin/logo-hung-long-nho.png Hưng Long
Giường nằm Mobihome 2 tầng
20:00 04:30 8.5 tiếng 250.000 đ
Chọn Ngày
http://hungthanhtravel.vn/Upload/Introduce/Default/logo.jpg Hưng Thành
Giường nằm 40 chỗ
18:00 07:00 13 tiếng 230.000 đ
Chọn Ngày
http://hungthanhtravel.vn/Upload/Introduce/Default/logo.jpg Hưng Thành
Giường nằm 40 chỗ
19:00 08:00 13 tiếng 230.000 đ
Chọn Ngày
http://hungthanhtravel.vn/Upload/Introduce/Default/logo.jpg Hưng Thành
Giường nằm 40 chỗ
19:30 08:30 14 tiếng 250.000 đ
Chọn Ngày
http://static.vbus.vn/partner-logo/default.png Nhật Tuấn
Giường nằm 2 tầng
16:30 01:30 8.5 tiếng 230.000 đ
Chọn Ngày
http://i.imgur.com/dkKSLUW.png?1 Phượng Hoàng
Giường nằm 40 chỗ
07:00 20:00 13 tiếng 340.000 đ
Chọn Ngày
http://i.imgur.com/dkKSLUW.png?1 Phượng Hoàng
Giường nằm 40 chỗ
10:00 23:00 13 tiếng 340.000 đ
Chọn Ngày
http://i.imgur.com/dkKSLUW.png?1 Phượng Hoàng
Giường nằm 40 chỗ
14:00 03:00 13 tiếng 340.000 đ
Chọn Ngày
http://i.imgur.com/dkKSLUW.png?1 Phượng Hoàng
Giường nằm 40 chỗ
18:00 07:00 13 tiếng 340.000 đ
Chọn Ngày
http://static.vbus.vn/partner-logo/default.png Quang Luyến
Giường nằm 44 chỗ
17:30 04:00 10.5 tiếng 230.000 đ
Chọn Ngày
http://static.vbus.vn/partner-logo/default.png Quang Tửu
Giường nằm 44 chỗ
17:30 03:30 10 tiếng 220.000 đ
Chọn Ngày